WORKS

"The space-time police PART 4"

An autumn special program
Abenoseimei
Hirohumi Itou

Station :
NTV

Production :
TVMAN UNION

Co-Production :
WILCO

On Air Date :
29 , Sep , 2004

CAST :
Takanori Jinnai
Toshiaki Megumi
Masanori Ishii
Raita Ryu

STAFF :
Screenplay by Ben Konno
Directed by Masato Uchiyama , Keisuke Niki , Akira Kitou

WILCO