WORKS

2002

"GANGU SYURISYA"

Jan,2002 RELEASEganguFlyer

Presented by
QFRONT
BANDAI VISUAL
TEN CARATTE
DENTSU
QMOVIE

Production :
WILCO

Distributed by
QMOVIE

CAST :
Rena Tanaka
Syugo Oshinari
Akaji Maro
Asato Shizuki
Akihiro Miwa

STAFF :
Screenplay by Atsuko Sagara , HAKUBUN , Natsu Matsuo
Directed by HAKUBUN
Based on the short story : Taizo Kobayashi ” GANGU SYURISYA “

WILCO