WORKS

2014

"Ginno-Saji Silver Spoon"

>>watch the trailer

The film showing is March 7 , 2014 in Japan from Toho
official website : http://www.ginsaji-movie.com/

Presented by
© 2014 “Ginno-Saji Silver Spoon” Partner
© Hiromu Arakawa・SHOGAKUKAN

Production :
WILCO

Distributed by
TOHO

CAST :
Kento Nakajima
Alice Hirose
Tomohiro Ichikaw
Haru Kuroki
Ryuhei Ueshima
Kazue Fukiishi
Naomi Nishida
Mitsuru Fukikoshi
Show Aikawa
Riki Takeuchi
Renji Ishibashi
Shidou Nakamura

STAFF :
Director:Keisuke Yoshida
Screenplay by:Keisuke Yoshida, Takada Akira
Original Comic:”Ginno-Saji Silver Spoon” by Hiromu Arakawa(Strip Comic of Weekly Shonen Sunday from Shogaku-kan)

WILCO