WORKS

2005

"TWO LOVE"

Nov,2005 RELEASEtwoloveposter


“Catch Ball”

>>TRAILER

Presented by
Road & Sky

Production :
WILCO Co.,Ltd.

Distributed by
Road & Sky
WILCO Co.,Ltd.

THEME SONG :
“I am a father”Lylics & Composition : SHOGO HAMADA

CAST :
Saburo Tokito
Kouta
Ryousuke Shima
Hidekazu Majima
Kenji Mizuhashitwolove 1.jpg
Yoji Tanaka
Toshifumi Muramatsu
Mitsuru Fukikoshi

STAFF :
Screenplay & Directed by Naoki Hashimoto

===================================

“Kimi to aruita michi-You are the one-“

>>TRAILER

Presented by
Road & Skytwolove kimitoaruita.jpg

Production :
WILCO Co.,Ltd.

Distributed by
Road & Sky
WILCO Co.,Ltd.

THEME SONG :
“Thank you”Lylics & Composition : SHOGO HAMADA

CAST :
Yagyu Miyu
Naoyuki Morita
Naoko Watanabe
Ryu Morioka
Noriko Eguchi
Ryoko Takizawa
Shigemitsu Ogi

STAFF :
Screenplay & Directed by Naoki Hashimoto

WILCO